Information om köp processen

Steg 1: när du valt en fastighet

Tar man ut en Nota Simple det är en sammanfattningen av lagfarten, som är registrerad i det lokala registreringskontoret (känt som Registro de la Propiedad). Här kan du se vem som äger fastigheten, du kan se om det finns några skulder på fastigheten och fastställa att beskrivningen av fastigheten stämmer överens med den fastighet du vill köpa. på vilken både tomten och existerande byggnad visas.ibland kan det vara separata lagfarter för lägenheten och parkerings platsen.

Eran advokat Och notarien kommer att kontrollera att alla uppgifter om fastigheten stämmer innan försäljningen går vidare. Om försäljaren har ett lån på fastigheten, löses det lånet omedelbart innan du skriver på lagfarten (Escritura). Båda dokumenten skrives på inför notarius publicus och en del av din betalning kommer att bestå av en check utställt på den bank, där säljaren har sitt lån. Så betalningen används till att återbetala lånet. Härmed är fastigheten såld och fri från lån.
Mallorca Real Estate Agency samarbetar med en av Mallorcas äldsta advokatbyråer bufete Morell som vi varmt kan rekommendera. http://www.bufetemorell.com/index-s.html

Steg 2:

När det fastställt att fastigheten är registrerad i säljarens namn, då är det tid att skriva på ett privat köpekontrakt i vilket säljaren bekräftar att han överför fastigheten till köparen och köparen bekräftar att han vill köpa fastigheten till överenskommet pris och villkor. I kontraktet står datum för genomförning av köpet och säljaren bekräftar att han skall betala alla utstående skulder innan köpet avslutas. I kontraktet står det också om fastigheten skall undergå ytterligare kontroller före köpets fullbordan. En deposition, på normalt 10% av köpesumman betalas direkt till säljaren (ombud, jurist) eller byggherren. Depositionen betalas inte tillbaka om köparen drar sig ur affären p.g.a. privata orsaker, men om säljaren drar sig ur affären måste han betala tillbaka den dubbla summan till dig.

Steg 3: Finansiering Värdering

För dig som skall finansiera köpet med ett lån från bank eller annan långivare. Då måste fastigheten Värderas av officiell värderare.Varje långivare arbetar tillsammans med sin specielle värderare. Det är därför bäst att vänta med värderingen tills du vet med vilken bank du kommer att låna av. Du måste betala värderingskostnaden. Priset beräknas på fastighetens värderingspris. Priset för värderingen av de objekt vi har till salu ligger emellan 300 till 1.500 Euros. Värderaren (tasador) är i regel utbildad arkitekt och kontrollerar också fastighetens tillstånd. Malorca Real Estate Agency ordnar självklart alla praktiska detaljer.

Det finns två olika sätt att värdera en fastighet. För det första söker de upp fastigheten och fastlägger dess läge och mäter upp dess exakta storlek i kvadratmeter. Därefter multiplicerar de kvadratmetrarna med det kvadratmeterpris, som gäller för det område där fastigheten ligger. Detta är mycket viktigt eftersom varje stad, område och t.o.m. varje bostadsrättsförening har olika kvadratmeterpriser. Denna värdering kan därefter förändras beroende på olika omständigheter, om bostaden är inflyttnings klar, om det krävs renovering, hur bra utsikten är och läget. Det andra sättet att värdera en fastighet är genom att finna liknande fastigheter i området, som nyligen har sålts och jämföra försäljningspriserna.

Steg 4: (NIE) Ansök om ditt icke-resident identitetsnummer

Alla som köper eller säljer egendom i Spanien, måste enligt spansk lag sedan hösten 2005 ansöka om ett särskilt skattenummer som är ett unikt nummer kallat ”N.I.E.” Número de identificación del extranjero. Detta nummer behövs inte för att skriva på ett privatkontrakt eller för att öppna ett bankkonto. Då räcker ditt pass, men det krävs för att kunna genomföra försäljningen. Det nummer du får som utlänning, erhålls på i regel på invandrarverket. Mallorca Real Estate Agency hjälper självklart till med detta

Steg 5: signera kontrakt hos notarien

Köpet avslutas. Då lagfarten signeras inför notarius publicus. Om du inte kan närvara personligen, kan din advokat, om han har en fullmakt, skriva på kontraktet. En fullmakt kan fås i förväg hos notarien. Om köpet finansieras genom lån, kommer en representant från banken att närvara. Om säljaren har lån på fastigheten, kommer även hans bank att ha en representant närvarande, som kommer att ta emot betalning samt lösa lånet. När du betalat slutsumman är du ägare till fastigheten.

Steg 6: Ditt köp Registreras

När köpet är avslutat, skickar notarien lagfarten till det lokala registreringskontoret. Detta omöjliggör att den förre ägaren kan sälja din fastighet till någon annan, eftersom alla offentliga lagfarter kräver en ny utställd version, av objektet, som notarien begär direkt från det lokala registreringskontoret. Detta är en viktig säkerhetsfaktor som är inbyggd i systemet.

Eran advokat har nu 30 dagar på sig att betala in skatten, som uppstår genom överföringen, och lämna in din lagfart till registreringskontoret. Den slutgiltiga registreringen kan ta upp till 2 månader. Din advokat kommer att skicka en kopia på lagfarten, när den är registrerad.

Steg 7: Överföring av anslutningskontrakt till ditt namn

När köper är avslutat kan du överföra olika abonnemang tex el gas telefon, föreningsavgift, osv och informera kommunen att du är den nya ägaren så att de olika kommunalavgifterna kan skickas till dig. Rådhuset och Catastro kontoret måste också informeras, så att kommunalskatterna kan skrivas i ditt namn. Det smidigaste sättet är att organisera automatiska betalningar direkt genom din spanska bank. (Typ. Autogiro) så att alla fakturor betalas i tid.
Mallorca Real Estate Agency hjälper dig att öppna Bank konto och andra praktiska detaljer när du köper en bostad på Mallorca.

Lån & Finansiering

Vi kan hjälpa till med kontakter i flera olika banker
Du kan normalt låna upp till 70% av bostadens värde om du är icke resident.
Nykredit är en av dom som erbjuder hypotekslån med spanska fastigheter som säkerhet
Nykredits lägsta lånebelopp är 67.000 euro. Bostadens värde fastställs av en lokal värderingsman, som Nykredit utser. Kostnaden står köparen för och beloppet varierar beroende på typen av bostad.
Alla banker gör givetvis en kredit prövning innan lån beviljas.

Det normala är att ett spanskt hypotekslån har en löptid på upp till 30 år för icke-residenta. Löptiden beror på din ålder, då de flesta lån måste återbetalas innan du fyller 70 eller 75.

Dokument nödvändiga för låntagare

  • Pass/ residenskort om du är spansk resident (DNI) eller ditt skattenummer (NIE) för icke-residenta, (om du ej tillbringar mer än 183 dagar i Spanien)
  • Personlig bankinformation, utdrag från ditt konto de senaste 3 månaderna där lön och hyran registreras.
  • Dina 3 senaste lönespecifikationer.
  • Om du är Egenföretagare, (2 sista årens bokslut)
  • Föregående års självdeklaration
  • Bevis på andra inkomster, som du vill låna mot.
  • Kopia på hyreskontrakt vid köp av hyresfastighet
  • Detaljer över pensionsinkomster.

Tilläggs kostnader vid köp av bostad Mallorca.

ITP 8% överförings skatt.Höjd till 8% 1/1-2013 på köp upp till 400,000€ köp över 400,000€8%+
Kostnad för notarie, advokat, landsregistrerings avgift och administrationsavgifter, upp går totalt till ca 3% inklusive moms.
Totalt bör du därför räkna med att betala cirka 11 % av köpeskillingen i skatter och andra kostnader vid köp av bostad på upp till 400,000€